پلان طبقه مسکونی

شامل
240 واحد با کاربری مسکونی و اداری

با قرار گرفتن روی نقشه ، می توانید پلاک های هر لاین را ببینید

پلان طبقه مسکونی
لاین گلایل لاین شقایق لاین سنبل لاین زنبق لاین بنفشه لاین آلاله لاین یاس لاین میخک لاین ارکیده لاین مینا لاین نرگس

لاین گلایل

واحدهای لاین گلایل:

3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147

لاین شقایق

واحدهای لاین شقایق:

لاین سنبل

واحدهای لاین سنبل:

لاین زنبق

این لاین به خیابان اصلی مشرف است

واحدهای لاین زنبق

لاین بنفشه

این لاین به خیابان اصلی مشرف است

شامل واحد های :

لاین آلاله

لاین یاس

لاین میخک

لاین ارکیده

لاین مینا

لاین نرگس