عضویت در سایت و اپلیکیشن مجتمع فردوسی قشم رایگان است اما در صورت تمایل به عضویت در باشگاه مشتریان، ارسال پیشنهاد و انتقاد اطلاعاتی را جهت راستی آزمایی از شما دریافت میکنیم، اطلاعات دریافتی در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نمی‌گیرد.

فروشگاه های فعال در مجتمع جهت نمایش اطلاعات شان در سایت و اپلیکیشن مجتمع فردوسی قشم، باید توسط مدیریت مجتمع احراز هویت فیزیکی (تحویل تصویر کارت ملی و اجاره نامه معتبر به مدیریت مجتمع) شوند.