تعرفه شارژ همکف غربی

همکف اصلی، به ازای هر متر مربع 225.000 الی 300.000 ریال

تعرفه شارژ همکف شرقی

زیرزمین، به ازای هر متر مربع 130.000ریال

تعرفه شارژ مسکونی

به ازای هر متر مربع 140.000 ریال

جهت اطلاع از بدهی واحد با شماره 07635240402 تماس حاصل فرمایید